Посещения в България

Първите публични програми по Сахаджа Йога в България се провеждат на 28 и 29 май 1990 г. в НДК, София. В организирането и провеждането на програмите вземат участие Сахаджа йоги от Швейцария, Италия, Франция, Великобритания, Русия, Сирия.


Първата публична програма в България с личното присъствие на Шри Матаджи се състои на 24 юни 1990 г. в изпълнената до краен предел зала Универсиада. Шри Матаджи посещава страната и през 1992, 1993, 1995 и 1996 г.


През 1995 г. Шри Матаджи е в България по покана на Световното движение "Екофорум за мир". В рамките на срещите на Движението в София, в Центъра по хигиена - София тя изнася лекция на тема "Йога, медицина и екология". За неуморните й усилия за извисяване на човешкия дух, за световния й принос в борбата за мир и братство между народите, за избягване на екологичната катастрофа, която грози човечеството, тя е удостоена със званието "Почетен член на Световното движение Екофорум за мир" и е наградена със Златния знак на Движението. Шри Матаджи е носител и на почетното звание "Пратеник на мира" на ООН.
През м. май 1996 г. в София се провежда Международната конференция "Холистична медицина и йога", организирана със съдействието на Националния център по фитотерапия и народна медицина при Министерство на здравеопазването.


Със свои доклади за лечение по методите на Сахаджа Йога в конференцията участват известните учени-медици, практикуващи Сахаджа Йога.

Центрове в България