Познанието за корените

Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма

Кардиф, Уелс (Англия) – 08 август 1984 г.


    Покланям се на всички търсачи на истината. Идването ми тук за програмата по Сахаджа Йога ми носи огромно удоволствие. Трябва вече да са ви обяснили какво е Сахаджа Йога. Саха е “със”, а Джа е “роден” – тоест, “роден с теб” и всеки един от нас има рожденното право да получи тази спонтанна Йога, която е връзката с Божественото. Извисяването до Божественото е наше право по рождение. Единствено трябва да достигнем състоянието на съзнание, където осъзнаваме по-висшето търсене вътре в нас. Първо като човешки същества търсим храна, после закрила, дом, вещи, пари, власт. И след това откриваме, че дори и да сме постигнали всички тези неща, не сме били в състояние да постигнем  каквото сме искали – а именно състоянието на радост. И в последствие започвате да търсите нататък, за да откриете какво трябва да е това състояние, в което оставате в пълна радост.


    Много хора нямат никаква идея какво трябва да очакват и също са доста наивни относно структурата или естеството на това Дърво на живота, което е вградено вътре в нас. Онова, за което ще ви говоря, е Познанието за корените. Въпреки нашето развитие, имаме само Познанието за дървото, но трябва да имаме и Познанието за корените, което поддържа дървото. Ако не притежаваме това Познание, един ден огромното дърво, което виждаме и ни изглежда доста стабилно, може напълно да разрушено. Така че е важно за всеки един от нас да има това Познание за корените вътре в нас и в обществото, както и в човешките същества като цяло.


    Сега трябва да осъзнаем, че сме стигнали до това състояние на човешкото съзнание, до точката, където откриваме, че сме изгубени. В наши дни, в съвременната епоха, сме много объркани, защото има много витаещи идеи. Всички тези идеи ни объркват и ние не знаем накъде да гледаме, какво да виждаме. Ценностната система се промени бързо толкова драстично, че ни е трудно да се опазим и да се справим. Въпреки това, изглежда че има някаква надежда за нас. Все пак Бог – Бог, който създаде тази Вселена – би трябвало да се притеснява за Творението. В края на краищата Той ще трябва да направи нещо по въпроса. Няма полза само да се притесняваме за това или да са ни известни шоковете - бъдещите шокове, които можем да получим заради грешките, които сме допуснали преди. Той е който ни създаде и който прави всичко за нас. Например, ние си мислим, че сме тези, които правят това или онова. Онова, което правим е мъртва работа с мъртва материя. Ние не извършваме никаква жива работа. Ние не можем да трансформираме едно цвете в плод. Но виждате, че през различните сезони се появяват различни видове цветя, различни видове плодове. Откриваме, че всяко дете, което се ражда, има нещо общо с обществото, с родителите, със страната, в която е родено. Това е такъв огромен подбор, че е невъзможно да открием кой би могъл да го е направил с такава огромна точност и сила. Детето се зачева в утробата на майката. Само по себе си това е огромно чудо за медицинската наука, защото обикновено всяко чуждо тяло бива отхвърляно от нашето, но когато се оформя плодът в тялото, той не бива отхвърлян, а напротив – бива предпазван, отглеждан, хранен и изхвърлен тогава, когато напълно е съзрял. Всеки ден виждаме толкова забележителни неща, но така или иначе, ги приемаме за даденост.
    Ако човешките същества се вгледат в себе си, ще се учудят колко прекрасно сме създадени. Това е нещо специално за нас. Знаем толкова повече неща от животните. Едно животно може да мине по мръсна алея, но не може да разбере нищо от архитектурата, не разбира нищо от цветове, нито от красота, докато ние, човешките същества, имаме толкова много представи и абстрактни идеи. А отвъд това има едно състояние, където достигате до абсолютно състояние, но все още ние живеем в един относителен свят. Каквото и да знаем, то е толкова относително, че е трудно да решим кое е правилно и кое е грешно. Относително можем да кажем, че нещо е малко правилно или малко погрешно. Но не можем да кажем абсолютно, че това е правилно, а онова е погрешно. И тук се замисляме дали наистина сме еволюирали напълно. Не сме. Не сме еволюирали. И когато казвам това, вие трябва да го приемете като хипотеза, с отворения ум на един учен. А ако се докаже, трябва да го приемете като закон, но не преди това.
    Много е трудно да се повярва, че можем да станем Духа. Това е един от големите митове на съвременността и много пъти, когато говоря за това да станем Духа, хората казват: “Как може да говорите така?! Как може да е толкова лесно?” А това е жив процес на нашата еволюция и ако е извършван от силата на жив Бог, тогава трябва да бъде много просто, много лесно. То е като да трябва да посадите едно семенце и вие просто го слагате в майката Земя и семенцето има способността да стане растение, а Майката Земя има способността да го накара да покълне. По същия начин това трябва да се случи с вас. Днес е дошло времето. Дойде времето, времето на (Страшния) съд е дошло и в това време трябва да видим, че ще съдим сами себе си и то не чрез някакъв вид везни или от някаква институция, а чрез нещо, което е вътре в нас и което наричаме Кундалини, която се намира в триъгълната кост, наречена сакрум. Просто вижте, гърците са знаели за нея и затова са нарекли костта свещена.
    Но какво представлява тази кост в библейски смисъл – тя е отражението на Светия Дух. Трябва да разберем, че щом има Бог Отец и Син, то трябва да има и Майка. Така че това е Първичната майка, която е  Светият Дух, и Тя е отразена вътре в нас като Кундалини. В сърцето ни е отразена като Всемогъщия Бог. Той е свидетелят на всичко, което вършим. Тази сила отразява всичко вътре в нас и после пребивава в спящо състояние в триъгълната кост и се казва, че тя е остатъчна, защото все още не се е проявила. Тя е силата на нашето желание, което е истинско, и единственото чисто желание, което имаме. Защото всички други желания не са истински. Ако бяха истински, задоволявайки което и да е от тях, не би трябвало да имаме никакви други желания. Но става така, както знаем от икономиката – по принцип онова, което искаме, е неутолимо. И днес искате да имате едно, утре искате да имате нещо друго. Но щом желанието да станете едно с Божественото се прояви, тогава не искате нищо, освен да давате. Това е като да искате да станете светлината и после ставате светлината, която излъчва светлина и еманципира другите, издига ги до нивото на техния Дух, давайки им мир и благословии.
    Днес говорим за мир. Но как можем да имаме мир с толкова объркани хора. Трябва да има трансформация на човешките същества, така че да се почувстват умиротворени вътре в себе си и да почувстват, че са част и частица от Цялото. Но това не бива да бъде концепция или умствена проекция. Защото умствената проекция може да изчезне за нула време. Все едно да вярвате, че някой ви е приятел и после да откриете, че не е – тогава цялата умствена проекция отпада. Така че всички умствени проекции са изкуствени, остават за кратко време и изчезват. Но това събитие, когато ставаме Духа, трябва да се случи вътре в нас. Въпросът е да почувствате Духа върху вашата централна нервна система. И в нашия еволюционен процес всичко, което ни се е случвало, се е случвало на нашата централна нервна система и това точно е казал Христос с думите, че трябва да се родим отново. Не е казал просто да помолите някой да излее малко вода на върха на главата ви и после да кажете, че вече сте покръстени. Не! Има истинско кръщение чрез реалното събуждане на Кундалини, преминаваща през тези шест центъра нагоре, пронизваща областта на фонтанелната кост и даваща ви истинското преживяване на полъха на Светия Дух, излизащ от собствената ви глава. А това не може да стане като някой просто ви полее с вода. И то трябва да се случи вътре във вас и вие трябва да търсите истината, а не нещо, което просто да ви задоволи за момента.
    Затова, дори и да изповядвате някаква религия, откривате, че вътре във вас липсва трансформация. Но тук вие ставате Духа. Можем да кажем, че просто светлината на Духа ви води по вашата централна нервна система. Пръво, когато Кундалини се издига, тя преминава на физическо ниво през тези шест центъра и получавате физическо здраве. Някои хора казват: “Майко, Вие ни изцелихте или излекувахте”. Това не е така. Извършва го вашата собствена Кундалини. Тя е вашата Майка вътре във вас.
    Всеки има индивидуална Майка и когато тя се издига, всъщност изпълва нуждите на всеки един фин център, който пък подхранва вашите центрове на грубо ниво, защото фините центрове са абстрактни или, можем да кажем, те са фини центрове, които са създадени първи и се грижат за плексусите и по този начин автоманично бивате излекувани. Вие лекувате себе си, а не го правя Аз. Може да се каже, че Аз съм просто катализаторът, както една запалена свещ може да запали друга и щом като сте просветлени, можете да просветлите и друг човек. Ето това е. Така че няма никакви задължения, няма такова нещо като “даваш и взимаш”. А ние сме част и частица от Цялото. Да речем, че имаме проблем в някой пръст. Какво правим? Просто разтъркваме пръста и усещаме облекчение. Но по някакъв начин задължили ли сме този пръст с нещо? Понеже той е част и частица от нас, то се случва спонтанно и се получава. По същия начин става и с вас, та получавате Реализация автоматично.
    Сега масовата еволюция започна и вече има много хора, които получиха Реализация ей така. Щастлива съм да узная, че в Англия също имаме поне две–три хиляди души, чудесно реализирани, които са оустановени. Може би има много повече, които са получили Реализация, но след нея трябва да установите себе си, да станете дървото. Щом пуснете корени, както дървото, ще можете да давате Реализация на другите, да им давате мир и ще бъдете една толкова трансформирана личност. Защото второто нещо, което ви се случва, когато станете Духа, е, че ставате толкова силни, че нищо не ви доминира. Нищо не ви доминира. Няма такъв навик, който да ви доминира, и ставате много силни. Но в същото време сте и изключително състрадателни, изключително мили. Чрез Духа развивате една много състардателна сила и ставате една нова личност, прекрасна личност. Знам, че празнуваме Коледа, докато на Великден подаряваме яйца на другите. Това е израз на Възкресението на Христос –  че едно яйце трябва да се превърне в птица. Това е символът. Ние сме като яйца, когато сме затворени (когато Сахасрара не е отворена – бел.пр.), когато в нас го има това ”аз, аз”. Но когато внезапно разчупването се осъществи, яйцето се превръща в птица и вие ставате абсолютно свободни и знаете какво е свободата. Сводобдата не е разрешително, а свобода, която изобщо не накърнява ничия друга свобода, нито пък ви поставя ограничения. Това е нещо толкова велико, което трябва да се случи на всички нас.
    В тази страна е имало толкова много светци. Бих желала да спомена Уилям Блей, който беше велик светец и който много отдавна - преди двеста години – видя всичко това да се случва и писа, че ще дойде време, когато Божиите хора ще станат пророци и тези пророци ще имат силата да правят пророци другите. Той каза толкова много неща, че вече дойде времето за Англия да се издигне, както той го искаше и както го описа. Това време е днес и сега трябва да получите вашата Реализация и ще разберете, че сте влезли в Царството божие. Има също и много други, като Мохамед Сахиб, който каза, че “в деня на Възкресението ръцете ви ще говорят”. Точно това се случва когато получите вашата Реализация: когато Кундалини се издига и докосва седалището на Бог тук (на върха на главата – бел.пр.), незабавно в сърцето ви отражението на Бог започва да излъчва хладни вибрации също и от ръцете ви. Когато това се случи с вас, се изненадвате, че навсякъде около вас чувствате фината сила на Бог, силата на Неговата любов, която наричаме всепроникващ Брахма или Чайтанйа. Ето така започвате да я усещате и щом това стане, се учудвате как може да откривате всичко. Ставате като компютър. Веднага щом пожелаете да разберете дали нещо е правилно или грешно – например искате да зададете въпрос дали има Бог – незабавно установявате, че усещате хладен полъх. Но ако искате да проверите за Хитлер, може да почувствате горещи вълни върху ръцете си и ще се почувствате ужасно. Ето така започвате да вършите нещата и постепенно ставате абсолютно мъдри, в смисъл ставате абсолютни и разбиращи.
    Да речем, сега ако погледнете някой, как ще разберете дали той е прав или греши? Но когато получите Реализация, не е нужно да знаете нищо за този човек. По неговите центрове разбирате всичко, защото ставате колективно съзнателни. Ще повторя, вие ставате – то е събитие – ставате колективно съзнателни, можете да опознаете вашите центрове и центровете на другите. И когато усещате центровете на другите, знаете какъв е проблемът, но не говорите като другите, а говорите на езика на центровете. Това се случи с учениците на Христос, когато бяха благословени от Светия Дух и хладният полъх се спусна върху тях и те заговориха на странни езици. Ще откриете, че същото се случва и със Сахаджа йогите, тъй като те говорят на странен език, в смисъл че говорят на езика на центровете. А те започват да използват и ръцете си по особен начин, защото ръцете им са получили течащата сила и те ги използват, за да се защитят и това изглежда доста странно. По онова време ставащото с учениците на Христос също е изглеждало доста странно и затова хората са започнали да говорят за тях, че са луди и правят някакви странни неща.
    Така че всичко това се случва – много е просто – и трябва да се случи. Дошло е времето, това е времето на цъфтеж. По онова време, трябва да кажа, в онези ранни времена, не беше време за цъфтеж, защото тогава имаше едва едно-две цветя на дървото на живота, но днес е различно – има толкова много търсачи по целия свят, въпреки че някои от тях са подведени от всякакви неща, защото веднага щом негативните сили разберат, че Бог е решил да промени нещата, те се появяват на пазарите и започват да продават стоките си. Човек трябва да знае, че на пазара не може да се продава Бог. Второ, не можете да организирате Бог. Толкова сме свикнали с това да плащаме за всичко, че не можем да разберем как можем да получим нещо без да плащаме.
    Но си помислете за семенцето, което посяваме в Майката Земя. Какво правим ние? Плащаме ли нещо? То разбира ли от пари? Плащаме ли нещо? Живият процес разбира ли от пари? Мислите ли, че Бог разбира парите? Не може да платите за това. Ако направите един малък тест, 99 % от тези бомбастични хора ще изчезнат от сцената. Но не мислим, не използваме мозъка си, а се втурваме с главата напред. И обратното, хората задават на Мен хиляди въпроси, а на онези, които са им взели хиляди лири и са ги съсипали, не задават никакви. Просто се хвърлят с главата напред, съсипват живота си, получават припадъци и всякакви болести и после идват при Мен, за да открия, че са в много лошо състояние. Но ням значение, станалото – станало. Никой не бива да се чувства виновен. Това е едно от условията в Сахаджа Йога – че ни бива да се чувстваме виновни. Трябва да бъдем в настоящето. Забравете миналото. Няма да мислим за миналото. И в настоящия момент това трябва да се случи на всички нас.
    Основният въпрос е толкова велик, а познанието е като океан и за толкова кратко време не мога да ви обясня всичко. Трябва да кажа, че сигурно имам над две хиляди лекции, които съм изнесла на английски език на най-различни места, но първо искам да ви помоля да получите светлината вътре във вас.
    Например, ако тази зала не е осветена и Аз започна да ви разправям за електричеството, за историята на електричеството, за електрически вериги и източници на електричество, ще ви заболи главата и ще ви омръзне. Така че нека първо осветим залата. Щом имаме светлина, е много по-лесно за разбиране, а и вие ще имате повече търпение. Бих ви помолила първо да получите светлината. Можем да опитаме. Аз не мога да гарантирам. Трябва да кажа, че не мога да го гарантирам на всички – това е нещо, което действа, но понякога и не действа. До колкото ни е възможно трябва да направим опит и нека видим какво ще ни се случи. И ако се получи, за Мен това ще бъде огромно удоволствие.
    Нека Бог да благослови всички вас!

Центрове в България