Публична програма в зала 12 на НДК

Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма в зала 12 на НДК


София, 28 август 1995 г.

Покланям се пред всички търсачи на Истината. От самото начало трябва да знаем, че Истината е това, което е. Не можете да я промените, не можете да я преобразувате, не можете да платите за нея. Ние всички сме търсачи на Истината. Какво търсим? Може би не знаем.
Това, което ще ви кажа днес, не бива да го приемате на доверие, а да държите ума си буден, като учени. Ако нещата се докажат, то тогава като честни хора трябва да ги приемете, защото това е за вашето добро, за доброто на страната ви и на целия свят. На този етап всички ние сме човешки същества, но още нещо трябва да стане с нас. Трябва да отскочим още малко напред в процеса на еволюцията. Всички проблеми на нашето съвремие произтичат от това, че сме объркани. Трябва да станете Духа, за да се отървете от объркването. Христос е казал: “Опознай себе си”. Също Мохамед Сахиб е казал: “Този, който не познава себе си, е все още на нивото на животните”. Всички тези велики инкарнации и пророци са казали, че трябва да се родите отново. Но това не означава да заявите: “Аз съм роден отново” и да си сложите такъв етикет. Преди всичко “роден отново” означава актуализация на това преживяване. Освен това вътре в самите вас има ваши собствени сили, които се проявяват.


Ние казваме: “Това е моята къща, моята глава, моето тяло...”. Всичко е “мое, мое, мое, мое”. Но кой притежава това “мое”, кой е този “Аз”? Това е Духът, който все още не се е проявил в живота. Той е отразен в сърцето ни и ни наблюдава, но все още не е дошъл във вниманието ни, за да ни просветли. Когато станете Духа, тогава опознавате себе си, виждате това, което представлявате. Тогава разбирате, че не сте това тяло, този ум, тези емоции, това его или обусловености, а сте чистият Дух. Ние трябва да сме Духът. По този начин получавате познание за самите себе си. Това се нарича Себереализация. Това е процесът на еволюция, който е жив. Например когато засеем семето в Майката Земя, то се развива спонтанно. По същия начин става и това. Еволюирали сме, без да правим каквото и да е, не сме платили на никого, не сме станали членове на никаква организация, това просто става. А това е особено време и Аз го наричам “Време на разцвет”, защото има толкова много цветя, толкова много търсачи и сега те трябва да станат плодове.
Ние живеем на вълните на мислите си, които идват от миналото и бъдещето; трудно е да бъдем в настоящето. Когато Кундалини се надигне, тя удължава мислите ни и оставя място между тях, тогава навлизаме в състояние без мисли. Ние сме в съзнание, но никакви мисли не бомбардират главата ни. Ето така достигаме мира в нас. Много хора са получили награда за мир, но виждам, че те нямат мир в себе си. Как можем да говорим за мир, след като нямаме мир в самите нас?!


Първото нещо, което се случва, когато получите Реализацията си, е, че навлизате в състояние без мисли. Това означава, че всички тези съвременни проблеми - стрес, напрежение - просто изчезват. Вие се отпускате и гледате целия "театър" като сведетели. Веднъж щом видите проблемите си, може да ги разрешите много по-добре. Също така има Божия помощ, изразена като благословии. Ние сме като хвърчило, което няма конец, защото не сме свързани с Божествената сила. Но веднъж щом получите Реализацията си, разбирате, че сте много велики, много силни и вашата сила са любовта и състраданието.
Второто нещо, което се случва, е, че осъзнавате колектива, защото след Себереализацията ръцете ви започват да говорят. Мохамед Сахиб е казал, че когато времето на Възкресението дойде, ръцете ви ще говорят. На върха на пръстите си може да почувствате къде имате блокаж и къде имат другите, защото ставате колективни, ставате всемирни същества. Знаете какво става с вас и с другите. Виждате ли, всичките ви физически, умствени, емоционални, дори финансови, политически проблеми са на основата на тези центрове. Така че когато Кундалини се издигне, тя подхранва всички тези центрове и можете да се отървете от проблемите си. Толкова е лесно. Това е вашата собствена сила, не е нужно да плащате за нея, няма задължения. Единственото нещо е, че до този момент не сте опознали себе си.
Вашето внимание също става много силно. Вие разбирате проблема, където и да насочите вниманието си и в светлината на Духа вашето внимание ви води в царството на абсолютната чистота. Не е нужно да се чете морал. Това не дава резултат. Напротив, хората само стават лицемерни. Но ако станете Духа, вие ставате - повтарям отново, ставате - морални, просто ставате. Не е нужно никой да ви казва каквото и да било. Ще бъдете учудени, но в Англия за една нощ хората се отказват от наркотиците, от алкохола и пушенето. Искам да кажа, всички тези разрушителни навици отпадат. Това е чудесно, фантастично!
Сега ние работим сред 85 нации. Сахаджа Йога се разпространява много добре, защото, когато получите Реализация, можете да я давате на другите. Можете да я разпространявате постоянно. Един човек може да даде Реализация на хиляди. Ето така тази сила се разпространява. Лекциите ми нямат край. Само на английски досега съм изнесла повече от 5 000 лекции и много повече на други езици. Това е просто умствена дейност. Но ние трябва да отидем отвъд ума.

Така че най-доброто нещо е да получите Реализацията си.

Центрове в България