Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма в зала 12 на НДК


София, 28 август 1995 г.

Покланям се пред всички търсачи на Истината. От самото начало трябва да знаем, че Истината е това, което е. Не можете да я промените, не можете да я преобразувате, не можете да платите за нея. Ние всички сме търсачи на Истината. Какво търсим? Може би не знаем.
Това, което ще ви кажа днес, не бива да го приемате на доверие, а да държите ума си буден, като учени. Ако нещата се докажат, то тогава като честни хора трябва да ги приемете, защото това е за вашето добро, за доброто на страната ви и на целия свят. На този етап всички ние сме човешки същества, но още нещо трябва да стане с нас. Трябва да отскочим още малко напред в процеса на еволюцията. Всички проблеми на нашето съвремие произтичат от това, че сме объркани. Трябва да станете Духа, за да се отървете от объркването. Христос е казал: “Опознай себе си”. Също Мохамед Сахиб е казал: “Този, който не познава себе си, е все още на нивото на животните”. Всички тези велики инкарнации и пророци са казали, че трябва да се родите отново. Но това не означава да заявите: “Аз съм роден отново” и да си сложите такъв етикет. Преди всичко “роден отново” означава актуализация на това преживяване. Освен това вътре в самите вас има ваши собствени сили, които се проявяват.


Ние казваме: “Това е моята къща, моята глава, моето тяло...”. Всичко е “мое, мое, мое, мое”. Но кой притежава това “мое”, кой е този “Аз”? Това е Духът, който все още не се е проявил в живота. Той е отразен в сърцето ни и ни наблюдава, но все още не е дошъл във вниманието ни, за да ни просветли. Когато станете Духа, тогава опознавате себе си, виждате това, което представлявате. Тогава разбирате, че не сте това тяло, този ум, тези емоции, това его или обусловености, а сте чистият Дух. Ние трябва да сме Духът. По този начин получавате познание за самите себе си. Това се нарича Себереализация. Това е процесът на еволюция, който е жив. Например когато засеем семето в Майката Земя, то се развива спонтанно. По същия начин става и това. Еволюирали сме, без да правим каквото и да е, не сме платили на никого, не сме станали членове на никаква организация, това просто става. А това е особено време и Аз го наричам “Време на разцвет”, защото има толкова много цветя, толкова много търсачи и сега те трябва да станат плодове.
Ние живеем на вълните на мислите си, които идват от миналото и бъдещето; трудно е да бъдем в настоящето. Когато Кундалини се надигне, тя удължава мислите ни и оставя място между тях, тогава навлизаме в състояние без мисли. Ние сме в съзнание, но никакви мисли не бомбардират главата ни. Ето така достигаме мира в нас. Много хора са получили награда за мир, но виждам, че те нямат мир в себе си. Как можем да говорим за мир, след като нямаме мир в самите нас?!

Шри Матаджи Нирмала Деви

Публична програма

Кардиф, Уелс (Англия) – 08 август 1984 г.


    Покланям се на всички търсачи на истината. Идването ми тук за програмата по Сахаджа Йога ми носи огромно удоволствие. Трябва вече да са ви обяснили какво е Сахаджа Йога. Саха е “със”, а Джа е “роден” – тоест, “роден с теб” и всеки един от нас има рожденното право да получи тази спонтанна Йога, която е връзката с Божественото. Извисяването до Божественото е наше право по рождение. Единствено трябва да достигнем състоянието на съзнание, където осъзнаваме по-висшето търсене вътре в нас. Първо като човешки същества търсим храна, после закрила, дом, вещи, пари, власт. И след това откриваме, че дори и да сме постигнали всички тези неща, не сме били в състояние да постигнем  каквото сме искали – а именно състоянието на радост. И в последствие започвате да търсите нататък, за да откриете какво трябва да е това състояние, в което оставате в пълна радост.


    Много хора нямат никаква идея какво трябва да очакват и също са доста наивни относно структурата или естеството на това Дърво на живота, което е вградено вътре в нас. Онова, за което ще ви говоря, е Познанието за корените. Въпреки нашето развитие, имаме само Познанието за дървото, но трябва да имаме и Познанието за корените, което поддържа дървото. Ако не притежаваме това Познание, един ден огромното дърво, което виждаме и ни изглежда доста стабилно, може напълно да разрушено. Така че е важно за всеки един от нас да има това Познание за корените вътре в нас и в обществото, както и в човешките същества като цяло.

Центрове в България