Възникване на Сахаджа йога

Шри Матаджи от дете знае, че мисията й е да работи за духовното пробуждане на човешките същества. В края на 60-те години на XX в., след като и двете й дъщери създават свои собствени семейства, Шри Матаджи вече има време да се потопи в духовното познание.

Започва усилено да търси начин голям брой хора едновременно да получават Себереализация. Вечерта на 05 май 1970 г. Шри Матаджи се уединява на брега на Индийския океан и остава там потънала в медитация през цялата нощ. При изгрев слънце тя успява да отвори на колективно ниво седмата чакра, наречена Сахасрара или коронната чакра, което е последният велик етап от духовната еволюция на човечеството. Това историческо събитие отваря пътя за даване на масова реализация на всички, които искрено я пожелаят.

Отначало Шри Матаджи дава Себереализация и събужда Кундалини на малки групи индийски търсачи. Сахаджа йога бързо се разпространява в индийските села, където хората са били готови да получат подаръка, предвещаван от древни времена в свещените писания и традициите на йога.

 Малко след това съпругът на Шри Матаджи, Сър Си Пи Шривастава е назначен за генерален секретар на ООН по морските въпроси и семейството се премества да живее в Лондон. Няколко западни търсачи получават своята Реализация и Сахаджа йога постепенно започва да се разпространява в Европа и Съединените щати.

Днес Сахаджа йога се практикува на всички пет континента. Този метод, който позволява както индивидуална, така и колективна трансформация, привлича вниманието на авторитети в сферата на науката, политиката и духовността. Те го възприемат като метод, който би позволил  големите проблеми, с които се сблъсква нашият съвременен свят, да се решат отвътре.

Центрове в България