Фината система - канали и чакри

Във всеки човек има система от канали и енергийни центрове (чакри), които отговарят за нашето физическо, емоционално, умствено и духовно благополучие. Диаграмата по-долу представлява опростена схема на тази система.

Три канала
Съществото ни е организирано около три основни енергийни канали. В ежедневния си живот използваме левия и десния канал. Десният канал  осигурява енергията за нашите физически, творчески и умствени действия. Левият канал се грижи за нашето емоционално здраве. Само централният канал може да придаде духовно измерение на нашето съществуване, защото в него циркулира духовната енергия Кундалини.

Седем енергийни центъра (чакри)
Всеки наш енергиен център е източник на духовни качества. Тези качества присъстват във всяко човешко същество при раждането му. Те обаче често не успяват да се проявят. Когато енергията на Кундалини се събуди и потече през чакрите, става възможно тези качества да започнат да се проявяват. Ежедневната медитация развива и подобрява тези фини качества. Постепенно тези качества се засилват и стават неразделна част от нашата личност.

 

 Схема на финото тяло

 

 

 

 7. Сахасрара чакра: Себепознание, съзнание без мисли

 6. Агния чакра: прошка, състрадание, смирение

 5. Вишудхи чакра: общуване, дипломатичност, уважение към себе си и към другите

 4. Анахата чакра: любов, радост, доверие, чувство за отговорност

 3. Набхи чакра: спокойствие, удовлетвореност, благополучие, щедрост, грижа

 2. Свадистан чакра: творчество, естетика, вдъхновение, познание

 1. Муладхара чакра: невинност, мъдрост, чистота, уравновесеност

 

 Повече информация


Какво е Сахаджа йога?
Какво точно е „йога“ и какво означава „сахаджа“? Сахаджа йога като метод за стигане до медитация спонтанно.
Кундалини и Себереализация
Духовното преживяване на Себереализацията е много конкретно: пробуждането на Кундалини, нашата спяща духовна енергия.

 

Центрове в България