Себереализация

Когато се опитате да останете без мисли, бързо откривате, че никак не е лесно. Себереализацията е духовен процес, чрез който мисловният процес спонтанно се успокоява и се установява вътрешна тишина.

През вековете философи, поети и учени са говорили за нуждата от себепознание, което би позволило максимално да се разгърне потенциалът на човека. Халил Джибран пише: „Духовното пробуждане е най-фундаменталното нещо в човешкия живот и единствена цел на нашето съществуване.”

Как да се постигне тази дълбока промяна? Все още не е открит отговорът на този въпрос! Как можем да пробудим нашата истинска същност? Сахаджа йога се основава на принципа, че пробуждането на Кундалини – нашата духовна жизнена енергия – полага началото на тази трансформация и ни позволява спонтанно да влизаме в медитация. Шри Матаджи обяснява как се случва това: „Когато Кундалини се издигне, вълните на нашите мисли се раздалечават. Разстоянието между две мисли става по-голямо. Тишината разцъфтява, разпростира се и изтласква мислите ни извън нашето съзнание. И така се установява състоянието на съзнание без мисли. Това състояние ни позволява истински да усетим красотата на тишината, която цари в сърцето на сътворението.”

Пробуждането на Кундалини не е абстрактна философска идея, а съвсем осезаемо преживяване. Сахаджа йога ви приканва лично да проверите тази хипотеза!

”Аз не съм нито умът, нито разбирането, нито мислите, нито съзнанието на егото. Аз не съм нито въздухът, нито земята, нито огънят. Аз съм съзнание и вечно блаженство: Аз съм Духът.” Шри Шанкарачаря, Индия (788-820)

”Който напредва в науките си, ще расте с всеки изминал ден; който практикува Тао, ще се смалява с всеки изминал ден. Ще се смалява и смалява, докато изпадне в състояние да не прави нищо. В това състояние може да постигне всичко.” Лао Дзъ, Китай (VI в. пр. Хр.)

”Ако се пречистят всички двери на съзнанието, хората ще възприемат всичко такова, каквото е – безкрайно. Всички богове живеят в сърцата на хората.” Уилиям Блейк, Обединено кралство (1757-1827)

”Вътрешният Аз може още да се нарече и „Бог в нас”. Изглежда именно от него възниква поначало нашият духовен живот и като че ли към него са устремени всички велики, върховни цели в живота.” К. Юнг, Швейцария (1875-1961)

 

 Повече информация


Работата на нейния живот: Сахаджа Йога
Шри Матаджи разработи уникалния метод на Сахаджа Йога и с това изпълни делото на своя живот.
Признание по света
В няколко държави Шри Матаджи получи признания и почетни титли за усилията си за мир за цялото човечество.
Официалният уебсайт на Шри Матаджи
Научете повече за работата, живота и пътуванията на Шри Матаджи

 

Центрове в България