Какво е Медитация?

Медитацията най-добре може да се опише като състояние на вътрешен баланс, при което нашето съзнание не е „замъглено“ от най-различни мисли. Това е състояние на съзнание без мисли, при което сме напълно осъзнати за случващото се около нас, но без мисли и тревоги, на които до голяма степен се дължи ежедневният стрес. Сахаджа йога е метод за медитация, който ни позволява да установим това състояние на съзнание без мисли по лесен начин.

 „Когато мислим, мислим за бъдещето или за миналото, но не за настоящето, а именно настоящето е реалността: миналото е свършило, бъдещето не съществува. Но фактически ние сме неспособни да останем в настоящето. Една мисъл се появява и изчезва, друга мисъл се появява и изчезва и ние скачаме по гребените на вълните на тези мисли за миналото или бъдещето." Шри Матаджи Нирмала Деви

Тишината в ума по време на медитация дава дълбок вътрешен мир и радост. Ако медитираме редовно, този вътрешен мир може да се установи в нашето съзнание. По този начин изграждаме стабилна физическа, умствена и емоционална уравновесеност.

 

Ползи от медитацията

  • Намалява стреса и безпокойството
  • Подобрява физическото и психическо здраве
  • Засилва имунната система
  • Подобрява концентрацията
  • Води до състояние на спокоен ум и радост

 

 

 Повече информация


Себереализация Себереализацията като ключ към медитацията.

 

 

Центрове в България