Фината система Сахаджа Йога
Фината система

[Главна страница] [Sahaja Yoga International]

menu

Сахаджа Йога

[Какво е Сахаджа Йога?] [Как става това?]
[С какво Сахаджа Йога се отличава от останалите системи в йога?]


С какво Сахаджа Йога се отличава
от останалите системи в йога?


Сахаджа Йога е различна от другите системи с това, че тя започва със Себереализация вместо това да бъде непостижима мечта и далечна цел.

Според традицията един гуру има шепа ученици и се грижи за тяхното израстване, ръководейки ден след ден тяхното вътрешно пречистване.Малцина са били способни да постигнат Себереализация след дълги години преминаване през различни степени (яма, нияма, дихателни техники, пози и т.н.). За тях това е било като да почистиш стая в пълен мрак, без никакъв източник на светлина.

В съвременната епоха, която Шри Матаджи нарича "Времена на разцвет" заради достигнатото от колективното човешко съзнание ниво, тя създава метод, чрез който явлението Себереализация е постигано спонтанно (Сахадж), без никакво усилие. Малка светлинка бива запалена в нас (едно ново измерение става достояние на нашето съзнание) и чрез медитацията в Сахаджа Йога сега можем да израснем много по-бързо, без да преминаваме през различни самоизтезания,  водейки нормален живот сред нашите семейства и в обществото.

Това е така, защото в светлината на новото съзнание ние ставаме свой собствен гуру, свой собствен водач и учител. След Себереализацията ние сме способни да чувстваме хладния полъх, преминаващ над главата и дланите ни. Можем да усещаме по върховете на пръстите си и всички блокажи в енергийните ни центрове и сме в състояние да ги пречистим, използвайки пробудената в нас енергия Кундалини. Нещо повече, ние ставаме колективно осъзнати, т.е. можем да усещаме центровете на другите хора и да им помагаме. Фактът, че сме част и частица от Цялото се превръща в осезаема реалност в нашия ежедневен живот.

Единението с чистия Дух в нас е крайната цел на човешкия живот, описана по различен начин във всички духовни и религиозни традиции по света. Получаването на Себереализацията е само първата стъпка - след като първоначалната връзка е вече установена, тя трябва да бъде подхранвана чрез нашето внимание и редовна медитация, позволявайки ни по този начин да открием докъде сме стигнали и в крайна сметка - помагайки ни да изпълним своето предназначение в този живот.[Главна страница] [Сахаджа Йога] [Кундалини и Себереализация]
[Фината система] [Шри Матаджи] [Сахаджа Йога в България]

Пишете ни на адрес: sahajayoga_bg@yahoo.com
Асоциация "Сахаджа Йога - България"