Фината система Сахаджа Йога
Фината система

[Главна страница] [Sahaja Yoga International]

menu

Медитация и Сахаджа Йога

[Какво е Сахаджа Йога?] [Как става това?]
[С какво Сахаджа Йога се отличава от останалите системи в йогa?]


Връзката между Сахаджа Йога и медитацията

Медитацията в Сахаджа Йога бележи скок в еволюцията на човешкото съзнание. Сахаджа Йога като наука и системата за медитация е създадена от Шри Матаджи Нирмала Деви през 1970 г. и е днес разпространена в над 100 страни в целия свят. Сахаджа означава "спонтанен", а Йога - единение със Себето (Себереализация), което е цел на всички духовни традиции.

Познанието за Сахаджа Йога е древно, но дълго време то е било достъпно само за ограничен кръг посветени, пазено в тайна и предавано от гуру на ученик. В миналото постигането на Себереализация е било изключително трудно. В наши дни Шри Матаджи прави това познание достъпно за всички и спонтанната масова Себереализация е станала реалност, преживяна от стотици хиляди хора и затвърдена от медитацията. Ежедневната медитация в Сахаджа Йога е един естествен процес, който не изисква усилие и не отнема време.   

Ние живеем в свят, изпълнен с нашите различни представи и идеи, защото единственият инструмент, с който разполага нашето познание, е умът. Тъй като не съществуват правила за разграничаване на истинските учители от мошениците, много търсачи на Истината са били заслепени да следват различни фалшиви гуру, самопровъзгласили се за такива,  ориентирани към парите или властта, но не и към духовността.

Чрез практикуването на медитация в Сахаджа Йога, нашето познание достига нови измерения, в които Абсолютната Истина може да бъде почувствана осезаемо върху централната нервна система. Човек израства духовно без усилие, както семенцето се превръща в голямо дърво. Физическото, умствено и емоционално равновесие са следствие от духовното извисяване.

Тогава ние осъзнаваме, че не сме това тяло, ум, его, обусловености, емоции или интелект, а нещо изконно и вечно, което обитава сърцата ни в чисто, необезпокоявано от нищо състояние - Себето или Духът. Духът е източникът на истинското познание, мирът и радостта. Себереализацията (Второ раждане, Сатори, Просветление) е възстановяването на връзката с нашия Дух, което по думите на Шри Матаджи е правото, което всяко човешко същество притежава по рождение.

"Важно за всеки е да притежава това познание за корените вътре в нас. Сахаджа Йога позволява на индивида да стане свой собствен духовен водач."
- Шри Матаджи Нирмала Деви[Главна страница] [Сахаджа Йога] [Кундалини и Себереализация]
[Фината система] [Шри Матаджи] [Сахаджа Йога в България]

Пишете ни на адрес: sahajayoga_bg@yahoo.com
Асоциация "Сахаджа Йога - България"